Blog

Zpráva o činnosti sekce bonsají, zahrad a dalších sekcí ČJS za roky 2011 a 2012 k Valné hromadě ČJS konané dne 9. února 2013 v Paláci Lucerna


_5110088

Sezona 2011 byla zahájena na Olešku 30. dubna, tradiční akcí Vítání jara – pozdrav Japonsku. Této akce se zůčastnilo několik sekcí ČJS. Vernisáž výstavy oshibany a řezbářských miniatur netsuke ze sbírky Kristiny Kopáčkové a Miroslava Makovičky. Zdeněk Thoma představil kolekci několika svých nových uměleckých publikací, tokonomy byly vyzdobeny ikebanou kterou vytvořily členky klubu ikebany pod vedením Daniely Hátleové. Na zahájení promluvila čestná předsedkyně ČJS Věra Čáslavská, program uváděl Robin Šóen Heřman.

V Trojském zámku v Praze se konala ve dnech 20. až 29. května mezinárodní výstava Suiseki a shangshi kterou pořádala Botanická zahrada hl. města Prahy v Troji a Evropská suiseki asociace. Této výstavy jsme se zúčastnili několika exponáty japonských suiseki a od pořadatelů jsme získali významné ocenění.

28. května až 12. června jsme se zúčastnili tradiční výstavy bonsají v Botanické zahradě Na Slupi, kterou pořádá Pražská bonsajistická společnost a Přírodovědecká fakulta UK v Praze.

4. června se konalo v japonské zahradě na Olešku setkání členů Koi klubu, klub se schází dvakrát do roka, místo setkání se obměňuje.

Ve dnech 1. až 6. června, se konala v NG v Praze, mezinárodní výstava bonsají a japonské kultury, které paní ředitelka asijských sbírek Helena Honcoopová dala název Svátek bonsají. Výstava se konala na Staroměstském náměstí v paláci Kinských v nové historické výstavní síni Konírna. Kurátorem a architektem výstavy byla Yamada Harumi a Robin Šóen Heřman. Byly vystaveny nejen bonsaje, suiseki, ale i vzácná historická kimona a ikebana. Mimořádným čestným vystavujícím hostem byl Pius Notter ze Švýcarska který se zúčastnil slavnostní vernisáže i se svou chotí.

Sekce plánovala na jaro 2011 dva poznávací zájezdy za japonskými zahradami. Jeden do japonských zahrad v Botanické zahradě v Plzni a druhý do pohádkových zahrad Piuse Nottera ve Švýcarsku. Bohužel pro malý zájem abonentů se ani jeden zájezd nemohl uskutečnit.

V létě sídlo sekce, japonské zahrady na Olešku navštívila prezidentka Japonsko – české společnosti z Tokia paní Setsuko Ohtaka spolu s výkonnou ředitelkou této společnosti paní Yukiko Murata a další Japonci, přijeli jako součást delegace japonského města Nirasaki které má družbu s obcí Měchenice, naproti Olešku.

Začátkem září navštívila ČR Sumiko Nishizawa z Japonska patronka zahrad na Olešku. Při krátkém pobytu ji Robin Š. Heřman stačil pozvat do Státní opery a byla četným hostem mezinárodní výstavy ČBA v Plzni kde ji prezident ČBA Václav Novák přivítal.

24. září se konalo Rozloučení s létem, tradiční akce v zahradách na Olešku. Vlastislav Matoušek se svými dcerami uspořádal koncert u jezera, počasí přálo a odpolední akce se protáhla až do pozdního večerního šera.

Sezona 2012 byla zahájena 28. dubna Vítáním jara v japonské zahradě na Olešku, hlavním čestným hostem byla čestná předsedkyně ČJS Doc. Věna Hrdličková, ikebanu vytvořila Dagmar Havlová a Noriko Vedlich Komiyama, Václav Kučera předseda ČJS a prezident České asociace kjúdó předvedl s kolegy japonskou rituální lukostřelbu, skupina Wadaiko yosa-yosa předvedla tradiční styl japonského bubnování a další, jako například samurajové, slovem provázel tradičně Robin Šóen Heřman.

Koncem března pořádala Botanická zahrada hl. města Prahy v Troji v Konírně Trojského zámku specializovanou výstavu s názvem Kamélie – sestra čaje, pod záštitou Velvyslanectví Japonska v ČR ve spolupráci s ČJS která zajistila aranžování části výstavy, ikebanu pod vedením Daniely Hátleové, čajový obřad a další.

12. až 20 května jsme se zůčastnili Mezinárodní výstavy bonsají, kterou pořádá každoročně Botanická zahrada hlavního města Prahy v Troji. Před výstavou se uskutečnila společná expedice-návštěva Švýcarska a to pohádkové zahrady Piuse Nottera v Boswilu. Ředitelka botanické zahrady Věra Bidlová s Lenkou Prokopovou si zapůjčily od evropské jedničky přes bonsaje, exponáty na výstavu, přitom dozajista získaly nejednu inspiraci do své Japonské zahrady v Troji. Později byl Pius Notter se svojí ženou hostem Botanické zahrady v Troji. Ocenil nejen samotnou Botanickou zahradu a pohostinnost. Hodně ho zaujala také vinice s klasickým zpracováním hroznů při využívání moderní technologie.
Pro personální změny ve vedení NG Praha byla v tomto roce přerušena dlouholetá tradice v pořádání výstav v NG Praha, budeme se snažit do budoucna tuto spolupráci obnovit.
Na vyzvání Zdeňka Thomy, který byl v celém roce 2012 kurátorem speciálních výstav v pražském Buddha baru, jsme se zúčastnili fotografické výstavy s názvem Východ očima západu. Bylo vystaveno 38 fotografií z nejlepších zahrad v Japonsku. Na zajímavé vernisáži v magickém prostředí, promluvila k zahájení čestná předsedkyně ČJS paní Věra Čáslavská. Tato výstava byla publikována v řadě časopisů.
Sídlo sekce bonsají a zahrad je v Japonské zahradě na Olešku, kde mimo dvě zahrady v japonském stylu, Zahrada nad řekou a Zahrada tří bran, je japonská minigalerie, sbírka bonsají, suiseki, jezírko s kapry koi atd. Areál je otevřen celoročně, členové ČJS mají vstup zdarma, protože jsou vlastně považováni za členy sekce. Kultura přírody, niva, láska k přírodě je vlastně nejstarší kultura v Japonsku i jinde.

Sekce Ikebana, kadó – cesta květin, vedoucí sekce Daniela Hátleová. Sekce se v letech 2011/12 scházela pravidelně jednou měsíčně v prostorách Paláce Lucerna ke kreativním tvořivým schůzkám. Společně s Prague Sogetsy Study Group se zúčastnila mnoha pravidelných výstav Ikebany v botanických zahradách, v Trojském zámku, v NG, při akcích s japonskou tematikou, jako například festival japonských filmů Eiga-Sai, soutěž v japonském jazyce a další.

Sekce Netsuke a japonských starožitností, Kristina Kopáčková, Miroslav Makovička jsou členy International Netsuke Society se sídlem v USA i v dalších zemích. Příležitostně se zúčastňují různých výstav se svými artefakty, v paláci Škoda v galerii na Olešku i jinde.

Zdeněk Thoma fotograf, cestovatel, spisovatel, dobrodruh, kurátor výstav, nemá specielní sekci, ale jeho výrazné aktivity při propagaci japonské kultury jsou hodnotným přínosem pro výbor ČJS.

Sekce japonské medicíny Genkikai, Dita Sálová. V roce 2012 proběhla dvě setkání s japonskou stranou. První květnové setkání bylo o kombinaci západní a východní medicíny v rámci běžné zdravotní péče a otázka péče o staré lidi v Japonsku. Druhé setkání bylo na podzim a bylo zaměřeno na ženy. Nadále pokračuje cyklus přednášek o japonské medicíně.

Stručně plán – výhled činnosti na rok 2013. Musím se zmínit, že tento rok byl velmi úspěšně začat filmovým festivalem japonských filmů Eiga-Sai. Znamenité bylo zahájení v slavném historickém sále Paláce Lucerna a Robin Š. Heřman vybral k zahájení vynikající poetický film Brýle, který mohl mít podtitul Soumrakování. Film byl kontrastem ke komerčním, překombinovaným, drastickým filmům současné západní produkce.

27. dubna bude Vítání jara v zahradě na Olešku. V programu, Václav Kučera s kolegy rituální lukostřelba, bubny wadaiko josa-josa, Vlastislav Matoušek komorní koncert na flétnu shakuhachi a zpěv, Kristina Kopáčková zorganizuje výstavu-prezentaci různých druhů japonského suši, Bohumil Planka, Nihonto předvede prezentaci japonského meče s malou přednáškou a možná další.

V dubnu uspořádá výbor ČJS v Národním muzeu ve Valticích výstavu s názvem Japonská inspirace, vystaveny budou fotografie z Japonska, oshibana, kimona a další.

V květnu ve spolupráci s Botanickou zahradou hl. města Prahy v Troji, při příležitosti Mezinárodní výstavy bonsají, uspořádá ČJS výstavu japonské kultury v zastřešených prostorách BZ. Kurátor výstavy je Robin Š. Heřman, garantem výstavy za Botanickou zahradu je Lenka Prokopová.

Václav Wiesner Na Olešku 7. února 2013