Olympus Praha


Okolí budovy společnosti Olympus krášlí kousek zeleně navržený ve stylu domovské země této světoznámé firmy. Jeho název – Zahrada vašich představ – vyzývá každého návštěvníka zahrady, aby popustil uzdu své fantazii, zapojil vlastní představivost a promítl do zahradní scenérie své představy. Při tvorbě japonské zahrady v Evropě se člověk může řídit mnoha pravidly a koncepcemi. Může vycházet z ortodoxních pravidel buddhismu, šintoismu či feng-šuej nebo se zaměřit na obecné zásady japonské estetiky. Současná japonská zahradní tvorba čerpá z odkazu všech stylů, které v průběhu staletí vývoje tohoto uměleckého oboru vznikly, a nenechává bez povšimnutí moderní vlivy, přičemž zachovává určitá zásadní pravidla. Základní koncepce japonské zahrady spočívá v úctě člověka k mocným silám přírody.

Jedním z řady japonských specifik, které se při představě japonské zahrady mnoha lidem vybaví, je vytvoření zdánlivě rozsáhlého krajinného útvaru na malém ohraničeném prostoru s využitím omezené škály stavebních prvků. Tvůrci japonských zahrad však věnují značnou pozornost důmyslnému vytvoření prostých, ale výrazných detailů, jež upoutají pozornost návštěvníka a vedou ho k zamyšlení nad překvapivostí přírody a života vůbec.

Je třeba podotknout, že Japonci coby vášniví milovníci přírody se stejným zaujetím budují i prostorově velmi rozsáhlé parky a zahrady. Příslušníkům západní kultury se však minimalistické pojetí zahrad vtisklo do paměti právě proto, že nemělo v našem kulturním okruhu obdoby. Minimalistické zahrady, konkrétně zahrady suché, kde se výrazové prostředky omezují na kámen, štěrk a písek, vznikly při zenových klášterech a jsou silně ovlivněny touto odnoží buddhistické filosofie. Mniši je využívali k meditaci a řada lidí již zakusila, jak osvěžující může být pohled na takovou scenérii.

Zahrada vašich představ v areálu společnosti Olympus na Evropské třídě má svým pojetím nejblíže asi k čajové zahradě, třebaže postrádá čajový domek a není určena k provádění čajového obřadu. Smyslem čajových zahrad je oprostit účastníka čajového obřadu od rušivých či nepojivých myšlenek, jež by rozptylovaly jeho koncentraci a bránily mu plně se oddat nadcházejícímu zážitku. Tomu napomáhá zejména úsek v okolí klikaté pěšinky vedoucí zahradou.

Pěšinkou japonské zahrady společnosti Olympus nebude procházet zaprášený, chudý, pokorný poutník, navracející se z očistného pobytu v horách, ani estéti a filosofové, kteří se do role takového poutníka stylizují. Budou to špičkoví manažeři, ředitelé, odborníci na vyspělou techniku, právníci či lékaři, zákazníci firmy, zkrátka lidé žijící v naší zběsilé a uspěchané době. Všichni mají spoustu problémů a starostí, málo času na relaxaci a jen málokdo z nich není postižen stresem. Posláním Zahrady vašich představ je právě chvilka odpočinku. Člověk se může nechat okouzlit její krásou a alespoň na krátko se oprostit od všedních starostí díky působení stěží definovatelných přírodních sil, jež z ní vyzařují. Každý, kdo to zažil, může potvrdit blahodárný účinek takového zážitku na lidskou psychiku.

Z hlediska měřítek evropské zahradní tvorby není prostor, na němž vznikla Zahrada vašich představ, nijak velký. Při plném využití jeho možnosti se však podařilo vytvořit snový krajinný útvar, jenž ve svém okolí působí osvěživě a překvapivě. Skládá se ze dvou na sebe navazujících částí: Zahrada vašich představ má rozlohu 150 m2, z toho Ostrov nesmrtelných zaujímá plochu 35 m2. Opravdu tedy není rozlehlá, ale jsou i menší zahrady.

Zahrada vašich představ je navržena tak, aby byla pohledová ze tří stran z obvodových chodníčků. Na severní straně ji od pozemní komunikace odděluje dřevěný plot. Ostrov osmi nesmrtelných je pohledový ze všech stran. Hlavní pohled a vstup do zahrady se otevírá z jižní strany od přechodu z budovy společnosti Olympus, velmi působivě však vyhlíží také ze západní strany, od vchodu do kongresového sálu.

U vstupu do zahrady je neodmyslitelná součást čajové zahrady – studánka s bambusovou naběračkou, do níž stéká proud vody. První nášlapný kámen má vyvýšenou hranu a stezička vedoucí zahradou je klikatá; podle tradice takové uspořádání zabraňuje ve vstupu do zahrady démonům a nečistým silám. Hned vedle vchodu vítá návštěvníka tzv. ,,kámen hosta“. Tři nášlapné kameny vedou ke kamennému můstku klenoucímu se nad potokem. V jezírku se zrcadlí starý javor nakloněný nad vodní hladinou. Ve vodě se odrážejí i další rostliny, jimiž je osázeno okolí jezírka. Ze západního břehu hledí žulový Budha, o němž snad už všichni zaměstnanci firmy Olympus vědí, že pohlazení jeho bříška přináší úspěch, štěstí a prosperitu. Po pravé straně vyvěrá potůček; v mnoha zákrutech proudí na západ a živým nepravidelným tokem připomíná horskou bystřinu. U pramene potoka je zasazen nádherný červený javor a exoticky působící Enkianthus – datyně.

Za můstkem vede cestička kolem rozložitých azalek a tisů až k houštině,  jež vyvolává dojem, že zahrada na tomto místě nekončí, ale rozkládá se dále na západ. Stezička z nášlapných kamenů se tu však otáčí a vede na východ, kde se před návštěvníky otevře vyhlídka na zatravněné údolí. Vlevo, na severní straně, se tyčí symbolická hora.

Travnatý prostor údolí není osázen žádnými rostlinami, aby nic nebránilo výhledu na moře ztvárněné plochou vysypanou štěrkem. Větší kameny umístěné v moři představují lodě plující na vzdálený Ostrov osmi nesmrtelných. Ten nespojuje s pevninou žádný můstek, jediná přístupová cesta vede ,,po vodách“ štěrkového moře. Ostrov má tvar želvy, jejíž hlava směřuje k východu. Ve východní tradici je želva symbolem dlouhověkosti a prosperity. V daném ztvárnění celek vyjadřuje, že úspěch není zadarmo, ale je vykoupen úsilím a překonáváním překážek. Přes veškeré nástrahy však cíl – ostrov symbolizující konečný úspěch, naplnění lidských snů – zůstává pro člověka motivem, aby neprožil život planě a pokusil se překonat veškerá jeho protivenství.

Základním prvkem japonské zahrady je borovice. Je to strom, který do japonské zahrady neodmyslitelně patří, pomineme-li zahrady suché nebo napodobující krajinu, v níž borovice nerostou. Borovice v Zahradě vašich představ je mohutná, přes sto let stará Pinus parviflora, dovezená zvlášť pro tento účel přímo z Japonska. Je vysazena na ostrově a umocňuje tak symboliku dlouhověkosti. Vévodí nejen ostrovu, ale je zároveň dominantou celé zahrady. Na veřejných místech v Čechách se najde jen velmi málo podobných exemplářů tohoto druhu. Borovici dělá důstojnou společnost tzv. ,,kámen pána domu“ a další kameny. Jedním ze zásadních pravidel totiž je, že osamocený solitér je chyba, štěstí by majiteli zahrady nepřinesl. Celá kompozice svým řešením odpovídá nárokům na vyváženost v souladu s filozofickou náplní symbolu jin-jang. Většina klíčových prvků zahrady byla dovezena z Japonska, už proto, aby bylo v co nejvyšší míře vyhověno požadavkům na autentičnost.

Zahrada vašich představ byla slavnostně otevřena 28. dubna 2004 za přítomnosti tehdejšího velvyslance Japonska v České republice, Jeho Excelence Koichiho Takahashiho, emeritního generálního ředitele společnosti Olympus v Tokiu Toshiroa Shimoyamy a zástupce ředitele Olympus Europa, GmbH se sídlem v Hamburku, Masataky Suzukiho.