Blog

Velká událost v japonské zahradě v Troji

Botanická zahrada hlavního města Prahy v Troji zahájila v roce 2009 projekt Kořeny osobností. Slavné osobnosti vysazují do japonské zahrady stromy, například Václav Havel, Miloš Forman, Věra Čáslavská, Ludvík Vaculík a další celkem víc jak padesát významných osobností. Dne 25. října 2012 se dostalo Botanické a japonské zahradě v Troji mimořádné cti. Světová mimořádná osobnost Madeleine Albrightová se stala kmotrou stromu a vysadila do japonské zahrady královnu stromů v japonských zahradách, borovici-pinus thunbergii, strom se stal dominantou zahrady. Pani Albrightová ve svém projevu řekla, že se bude při každé návštěvě Česka do japonské zahrady v Troji ráda vracet. Jak známo japonská zahrada je stále nedokončené magické, výtvarné, umělecké dílo, pani ředitelka Botanické zahrady Věra Bidlová velmi dbá na to, aby japonská zahrada neustále vzkvétala.